فرم ثبت نام اکسین کاپ

divider_cyan

پنجمین مسابقات ملی رباتیک و خلاقیت اکسین کاپ دانشگاه چمران

زمان ثبت نام به پایان رسیده

در صورتی که به صورت تیم چند نفره هستید مشخصات سرپرست تیم را بنویسید

اختیاری

یک اسم انتخابی به دلخواه خود برای تیم خود بنویسید

سایر اعضای تیم

نام ونام خانوادگی کد ملی
سایر خدمات

هر پرس غذای مهمان 10000 اضافه میشود

خوابگاه شبی 20000 برای هر نفر